Långsiktighet

Ärlighet

Kreativitet

Congue rutrum consectetur lorem auris volutpat, ligula ac rutrum lorem ipsum dolor.
Details
Lorem ipsum - congue rutrum consectetur lorem auris volutpat, ligula ac rutrum.
Details
Congue lorem nulla amet - rutrum consectetur lorem auris volutpa rutrum.
Details
Fore C är ett investmentbolag som investerar i entreprenörsledda bolag

Fore C Investment är ett svenskt privat investmentbolag som ägs av Göran Nordlund. Göran är entreprenör, privat investerare och styrelseproffs. Sedan 2001 har han arbetat tillsammans med ett väl utbyggt nätverk av entreprenörer för att effektivt investera i och bygga värde i entreprenörsledda bolag. Flera av dessa bolag har under dessa år kunnat visa på mycket hög lönsam tillväxt och de har också givet god avkastning på vägen till alla dess aktieägare.

0
Verksamma år
0
+
Företagstransaktioner
0
IPOs
0
+
Investeringar

Projects

Our portfolio speaks better than words!

You can rely on us!

Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.

High Quality Standards

Congue lorem ipsum dolor- rutrum dapibus massa Leo lorem ipsum dolor. Morbi from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa leo.

Leading Experts

Lorem ipsum dolor. Morbi ipsum faucibus mauris. Aenean dapibus massa leo. from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa leo.

Complex Sollutions

Congue lorem ipsum dolor ipsum faucibus mi et, scelerisque mauris. rutrum lorem ipsum dolor. Morbi from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa leo.

Flexible Prices

Aenean dapibus massa leo! Congue lorem ipsum dolor- rutrum lorem ipsum dolor. Morbi from ipsum amet - eget augue bibendum, lorem ipsum faucibus mi et. Aenean dapibus massa.

Services

We love & know what we do!

4C

Free consultation!

+001 234 56 78

hello@dream-theme.com

Våra värderingar

Långsiktighet, ärlighet & kreativitet – Genomsyrar allt vårt arbete

01

Människor

Entreprenören, ledning och medarbetare är avgörande för alla företags framgång. Vi tror på en öppen och rak kultur som bygger på respekt för alla. Vi vill kunna attrahera, utveckla och behålla de bästa och mest talangfulla människorna!

02

Hållbarhet och miljö

Vi lever i en värld där det där viktigt att alla tar sitt ansvar för en hållbar framtid. Detta är viktigt för alla bolag i dagens samhälle och vi har en aktiv vilja att påverka vår omvärld positivt. Fore C Investment arbetar därför gärna med affärsidéer som har en tydlig hållbarhetsaspekt och en strävan att få miljö och människor att må bättre.

03

Kunder

Kunder betalar för ett erbjudande och gör det därmed möjligt att driva verksamhet. All aktiviteter inom ett företag skall därför vara inriktat på att öka mervärdet för kunden i företagets erbjudande.

04

Ordning och reda men hata byråkrati

Ordning och reda är A och O i alla verksamheter. Att göra rätt saker i rätt tid, att leverera vad som lovats och att göra färdigt är nödvändigt för lönsamhet. Byråkrati där interna aktiviteter blir viktigare än kundleveransen är, å andra sidan, lönsamhetens största fiende.

05

Hastighet och flexibilitet

Tiden för att definiera, besluta och genomföra en affärsplan eller strategiförändring skall vara kort. I vår globala värld förändras allt snabbt. Även den bästa strategin riskerar att bli gammal och överspelad om den inte genomförs snabbt och effektivt. Vidare kan ändringar i omvärlden göra att en affärsplan måste ändras. Här skall snabbhet och flexibilitet råda i arbetet.

06

Lönsamhet och kassaflöde

Företagande bygger på lönsamhet och positiva kassaflöden. Utan lönsamhet kan våra bolag inte fortsätta utvecklas och växa. Strategiarbetet tar därför fasta på hur verksamheternas tillväxt kan självfinansieras i så hög utsträckning som möjligt. Kundfinansiering, samarbete med leverantörer och fokus på att minska kapitalbindning i rörelsekapital är viktiga verktyg i detta arbete.

07

Det skall vara roligt att arbeta

Arbete ska vara roligt. Trycket att leverera är högt i dagens hårt konkurrensutsatta värld. Respekt för individen och känslan av gemenskap är viktiga aspekter för det mänskliga sinnet. Vi vill skapa de bästa arbetsplatserna.

Våra strategier

Vi tror på värdeskapande genom entreprenörsdrivet företagande.
Vi tror på värdeskapande genom entreprenörsdrivet företagande. Värdeskapande är ett långsiktigt arbete som kräver tid. Det går sällan att bestämma exakt hur lång tid det kommer att ta att nå ett visst mål. Fore C Investment har därför ingen definierad tidshorisont för våra investeringar. Istället är det framtiden för investeringen och vår möjlighet att addera värde framåt som avgör huruvida vi skall vara kvar som ägare vid varje enskild tidpunkt. Historiskt har det visat sig att vi i många fall är kvar i över 10 år som ägare.
Vi tror på värdeskapande genom entreprenörsdrivet företagande.
Vi tror på värdeskapande genom entreprenörsdrivet företagande. Värdeskapande är ett långsiktigt arbete som kräver tid. Det går sällan att bestämma exakt hur lång tid det kommer att ta att nå ett visst mål. Fore C Investment har därför ingen definierad tidshorisont för våra investeringar. Istället är det framtiden för investeringen och vår möjlighet att addera värde framåt som avgör huruvida vi skall vara kvar som ägare vid varje enskild tidpunkt. Historiskt har det visat sig att vi i många fall är kvar i över 10 år som ägare.

From our blog

Latest news & events

Fore C Investment

Expandera din verksamhet?

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal, vi är alltid intresserade av långsiktiga samarbeten.