Långsiktighet

Ärlighet

Kreativitet

Väl utbyggt nätverk

Fore C Investment är ett privat investmentbolag som ägs av Göran Nordlund. Göran är entreprenör, privat investerare och styrelseproffs. Sedan 2001 har han arbetat tillsammans med ett väl utbyggt nätverk av entreprenörer för att effektivt investera i och bygga värde i entreprenörsledda bolag. Bolaget firar 20 år i år. Flera av dessa bolag har under dessa år kunnat visa på mycket hög lönsam tillväxt och de har också givet god avkastning på vägen till alla dess aktieägare.

Det är vi som är Fore C.

Kontakta oss gärna. Vi är alltid intresserade av givande samarbeten.

Göran Nordlund

Ägare & VD
goran.nordlund(at)4c.se

Karl Nordlund

Vice VD
karl.nordlund(at)4c.se

Filip Helmroth

Portföljförvaltare
filip.helmroth(at)4c.se

Expandera din verksamhet?

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal, vi är alltid intresserade av långsiktiga samarbeten.