Långsiktighet

Ärlighet

Kreativitet

Våra värderingar

Långsiktighet, ärlighet & kreativitet – Genomsyrar allt vårt arbete

01

Människor

Entreprenören, ledning och medarbetare är avgörande för alla företags framgång. Vi tror på en öppen och rak kultur som bygger på respekt för alla. Vi vill kunna attrahera, utveckla och behålla de bästa och mest talangfulla människorna!

02

Hållbarhet och miljö

Vi lever i en värld där det där viktigt att alla tar sitt ansvar för en hållbar framtid. Detta är viktigt för alla bolag i dagens samhälle och vi har en aktiv vilja att påverka vår omvärld positivt. Fore C Investment arbetar därför gärna med affärsidéer som har en tydlig hållbarhetsaspekt och en strävan att få miljö och människor att må bättre.

03

Kunder

Kunder betalar för ett erbjudande och gör det därmed möjligt att driva verksamhet. All aktiviteter inom ett företag skall därför vara inriktat på att öka mervärdet för kunden i företagets erbjudande.

04

Ordning och reda men hata byråkrati

Ordning och reda är A och O i alla verksamheter. Att göra rätt saker i rätt tid, att leverera vad som lovats och att göra färdigt är nödvändigt för lönsamhet. Byråkrati där interna aktiviteter blir viktigare än kundleveransen är, å andra sidan, lönsamhetens största fiende.

05

Hastighet och flexibilitet

Tiden för att definiera, besluta och genomföra en affärsplan eller strategiförändring skall vara kort. I vår globala värld förändras allt snabbt. Även den bästa strategin riskerar att bli gammal och överspelad om den inte genomförs snabbt och effektivt. Vidare kan ändringar i omvärlden göra att en affärsplan måste ändras. Här skall snabbhet och flexibilitet råda i arbetet.

06

Lönsamhet och kassaflöde

Företagande bygger på lönsamhet och positiva kassaflöden. Utan lönsamhet kan våra bolag inte fortsätta utvecklas och växa. Strategiarbetet tar därför fasta på hur verksamheternas tillväxt kan självfinansieras i så hög utsträckning som möjligt. Kundfinansiering, samarbete med leverantörer och fokus på att minska kapitalbindning i rörelsekapital är viktiga verktyg i detta arbete.

07

Det skall vara roligt att arbeta

Arbete ska vara roligt. Trycket att leverera är högt i dagens hårt konkurrensutsatta värld. Respekt för individen och känslan av gemenskap är viktiga aspekter för det mänskliga sinnet. Vi vill skapa de bästa arbetsplatserna.