Långsiktighet

Ärlighet

Kreativitet

Entreprenörer för entreprenörer

Entreprenören – den som gör skillnad och kan skapa äkta värde!
Fore C investment investerar i entreprenörsledda företag. Vi tror att entreprenören i en verksamhet är den som gör skillnad och som kan skapa äkta värde.
Nätverket runt Fore C Investment har alla en entreprenörsbakgrund. Vi har startat, byggt och sålt egna bolag tidigare. En bärande idé är att entreprenören i ett bolag skall ha ett fortsatt betydande ägande även efter en investering av Fore C Investment.

Entreprenörer gör skillnad

Entreprenörer är de som gör skillnad. Vi vill att dessa skall ha ett betydande ägande i sina bolag. Detta skapar en speciell dynamik där ledaren i verksamheten dels kan tjäna mycket pengar vid ett framgångsrikt företagsbygge men han eller hon sitter även i samma båt som andra investerare och aktieägare om företaget skulle gå sämre.

Förvärv som tillväxtmotor

Genom förvärv av kompletterande företag, både marknadsmässigt och produktmässigt, kan ett bolag växa snabbare än vad det skulle kunna växa organiskt. Vår modell där entreprenören står i centrum lånar sig väl till att förvärva ytterligare entreprenörsledda företag in i en befintlig investering. De bolag där Fore C Investment är investerare skall vara den bästa köparen av entreprenörsledda bolag. Säljaren skall känna tillit inför Bolaget som Köpare. Vi vill arbeta i enkla processer och förvärvs-strukturer, allt för att göra förvärven framgångsrika både för Säljare och Köpare.

Saminvestera

Vi saminvesterar gärna med andra aktörer som delar vår syn på entreprenörsskap och företagande. Genom att saminvestera kan vi sprida våra risker samtidigt som vi kan addera ytterligare kompetenser via dessa aktörer. Vårt ägande skall normalt vara mellan 10 och 49% av röster och kapital.

Ingen exitstrategi

Vi tror på värdeskapande genom entreprenörsdrivet företagande. Värdeskapande är ett långsiktigt arbete som kräver tid. Det går sällan att bestämma exakt hur lång tid det kommer att ta att nå ett visst mål. Fore C Investment har därför ingen definierad tidshorisont för våra investeringar. Istället är det framtiden för investeringen och vår möjlighet att addera värde framåt som avgör huruvida vi skall vara kvar som ägare vid varje enskild tidpunkt. Historiskt har det visat sig att vi i många fall är kvar i över 10 år som ägare.

Fokus på bolag där vi kan addera mervärde

Fore C Investerar inte i förhoppningsbolag eller fastigheter. Vår kompetens och erfarenhet passar bäst i high-tech/verkstadsindustri, IT, telekom och vissa serviceindustrier. Fokus ligger också på hållbara investeringar som bidrar till en bättre omvärld.

Rimliga värderingar

Vid förvärv, såväl vid nyinvestering som tilläggsförvärv, är priset viktigt. Vi investerar inte i förhoppningsbolag utan våra investeringar och förvärv skall kunna värderas fundamentalt på nuvarande affärsplaner. Vi betalar, vid en investering, rimligt baserat på bolagets nuvarande intjäning och tillgångar.
Vi köper aldrig baserat på långa framtida och osäkra prognoser. Skulle sådana prognoser fallera kommer investeringen att vara mycket svår att få lönsam. Fore C investerar hellre i bolag som kan ge en lägre värdetillväxt men på en fundamentalt värderad och trovärdig affärsplan än i en möjlig ”100 gånger-pengarna-investering” där sannolikheten för misslyckande är högt.

Publikt riskkapital

Vi anser att publikt riskkapital är bra riskkapital. När vi pratar publikt riskkapital menar vi att notera aktierna i våra investeringar på börs eller annan marknadsplats. Detta ger större trovärdighet för Bolagen, en ytterligare finansieringskälla vid expansion, ett verktyg/betalningsform vid framtida förvärv och en större möjlighet att erbjuda delägarskap till entreprenörerna.
Vi har en väl utvecklad metodik för att snabbt göra ett bolag redo för en publik listning och genomföra en IPO (Initial Public Offering, ”börsnotering”). Bolaget arbetar både med välrenommerade fondkommissionärer men arbetar också som katalysator direkt i Bolagen för att genomföra de publika processerna. Nätverket runt Fore C Investment har alla en entreprenörsbakgrund. Vi har startat, byggt och sålt egna bolag tidigare. En bärande idé är att entreprenören i ett bolag skall ha ett fortsatt betydande ägande även efter en investering av Fore C Investment.
Fore C ser inte en IPO som en exit i våra bolag utan det är ett verktyg i den fortsatta affärsutvecklingen. Vi har normalt långa så kallade Lock-up perioder (Fore C lovar att ej sälja aktier) i processerna för att visa nya investerare och aktieägare att ägandet är långsiktigt.

Rimliga värderingar

Vid förvärv och investeringar

Vid förvärv, såväl vid nyinvestering som tilläggsförvärv, är priset viktigt. Vi investerar inte i förhoppningsbolag utan våra investeringar och förvärv skall kunna värderas fundamentalt på nuvarande affärsplaner. Vi betalar, vid en investering, rimligt baserat på bolagets nuvarande intjäning och tillgångar.
Vi köper aldrig baserat på långa framtida och osäkra prognoser. Skulle sådana prognoser fallera kommer investeringen att vara mycket svår att få lönsam. Fore C investerar hellre i bolag som kan ge en lägre värdetillväxt men på en fundamentalt värderad och trovärdig affärsplan än i en möjlig ”100 gånger-pengarna-investering” där sannolikheten för misslyckande är högt.

Expandera din verksamhet?

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal, vi är alltid intresserade av långsiktiga samarbeten.