Please enable JS
Långsiktighet
Ärlighet
& Kreativitet
"Fore C investment investerar i entreprenörsledda företag. Vi tror att entreprenören i en verksamhet är den som gör skillnad och som kan skapa äkta värde."

VÄL UTBYGGT NÄTVERK
Fore C Investment är ett privat investmentbolag som ägs av Göran Nordlund. Göran är entreprenör, privat investerare och styrelseproffs. Sedan 2001 har han arbetat tillsammans med ett väl utbyggt nätverk av entreprenörer för att effektivt investera i och bygga värde i entreprenörsledda bolag. Bolaget firar 20 år i år. Flera av dessa bolag har under dessa år kunnat visa på mycket hög lönsam tillväxt och de har också givet god avkastning på vägen till alla dess aktieägare.

SAMLAD KOMPETENS
Metodiken, erfarenheten och den samlade kompetensen används idag i Fore C Investments investeringsfilosofi. Fore C Investment har sedan starten varit initiativtagare och drivande kraft bakom ett drygt 40-tal företagstransaktioner som förvärv och börsnoteringar. Sedan 2018 arbetar även Karl Nordlund, son till Göran, i bolaget. Förhoppningen är breddad kompetens och möjligheter till fler investeringar i framtiden.

VAD VI GÖR
Fore C investment investerar i entreprenörsledda företag. Vi tror att entreprenören i en verksamhet är den som gör skillnad och som kan skapa äkta värde. Nätverket runt Fore C Investment har alla en entreprenörsbakgrund. Vi har startat, byggt och sålt egna bolag tidigare. En bärande idé är att entreprenören i ett bolag skall ha ett fortsatt betydande ägande även efter en investering av Fore C Investment.

LÄS MER

VÄRDERINGAR
Arbete ska vara roligt. Trycket att leverera är högt i dagens hårt konkurrensutsatta värld. Respekt för individen och känslan av gemenskap är viktiga aspekter för det mänskliga sinnet. Vi vill skapa de bästa arbetsplatserna och för att göra det leds vi av våra värdeord Långsiktighet, Ärlighet och Kreativitet, samtidigt som vi strävar emot att bidra till en mer hållbar värld. Det är grundpelarna i hur vi arbetar i våra innehav.

LÄS MER


STRATEGIER
Vi tror på värdeskapande genom entreprenörsdrivet företagande. Värdeskapande är ett långsiktigt arbete som kräver tid. Det går sällan att bestämma exakt hur lång tid det kommer att ta att nå ett visst mål. Fore C Investment har därför ingen definierad tidshorisont för våra investeringar. Istället är det framtiden för investeringen och vår möjlighet att addera värde framåt som avgör huruvida vi skall vara kvar som ägare vid varje enskild tidpunkt. Historiskt har det visat sig att vi i många fall är kvar i över 10 år som ägare.

LÄS MER

VÅRA INVESTERINGAR

Opus arbetar med bilbesiktning och närbesläktade verksamheter. Bolaget har byggt en stark marknadsposition i USA, Sverige och Sydamerika via organisk och förvärvsdriven tillväxt.
Första investeringen gjordes 2002. Bolaget var noterat på Stockholmsbörsen Mid Cap till januari 2019, då det köptes ut av en PE-aktör. Göran Nordlund var styrelseledarmot och ordförande 2002-2016.
Hexatronic levererar produkter och lösningar för optiska fibernät tillhandahåller ett komplett sortiment av passiv infrastruktur. Verksamhet på alla världens kontinenter. Bolaget omsätter ca 2 mdr kr.
Investeringen gjordes 2007. Hexatronic är idag noterat på Stockholsmbörsen Mid Cap. Göran Nordlund var bolagets styrelseordförande mellan 2007 till och med årsstämman i december 2016.
Transtema levererar tjänster och lösningar till nätägare, teleoperatörer och kommunikationsoperatörer. Bolaget projekterar, bygger och underhåller fibernät över hela landet. Verksamheten omsatte år 2020 ca 1,5 mdr kr. Bolaget har vuxit organisk och med en offensiv förvärvsstrategi.
Investeringen gjordes 2014. Noterat på First North. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Silverbullet Film är ett filmproduktionsbolag som också arbetar med ett digitalt erbjudande för webben och mobilt. En av de ledande bolagen i Västsverige. Omsätter ca 20 mkr.
Investeringen gjordes 2007. Onoterat. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Bolaget omsätter ca 40 mkr.
Investeringen gjordes 2015. Noterat på Spotlight. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Cellink levererar en komplett lösning för 3D bioprinting, dvs en lösning att skriva ut levande organ. Bolaget har utvecklat ett sk ”biobläck” som fungerar som bärare av de levande cellerna och 3D skrivare för den levande cellmassan. Bolaget har under 2015 vunnit en mängd priser som lovande bolag i Sverige och utomlands. Bolaget är idag noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap.Bolaget blev en "Unicorn" under 2020.
Investeringen gjordes 2015. Göran Nordlund var styrelsens ordförande 2015 - 2019.
Partner Fondkommission är en mindre fondkommissionär med lokalisering i Göteborg och Stockholm. Bolaget arbetar med alla typer av transaktioner på och utanför börsen. Kunderna är i första hand mindre och medelstora företag. Fore C investerade 2012 och har ingen styrelserepresentation i Bolaget.
Wallmander&Co är en digital byrå som är specialiserad på webbsiter i Wordpress och e-handelslösningar med WooCommerce. Fore C Investerade 2016 och Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Poseidon Diving Group är en världsledande utvecklare och producent av dykutrustning. Det Göteborgsbaserade bolaget gör utrustning för alla, från sportdykare till militärer. Investeringen gjordes under slutet av 2019. Fore C Investment arbetar nära bolaget, men har idag ingen styrelserepresentation.
Mimbly tillverkar miljölösningar för professionella tvättmaskiner. Den första produkten, ”Mimboxen”, filtrerar mikroplaster samt återvinner vatten, vilket leder till lägre miljöpåverkan, lägre vattenåtgång och lägre energiförbrukning. Fore C Investment investerade 2019 och Karl Nordlund sitter bolagets styrelse.
EHC utvecklar och producerar partikelfilter för fordon i inomhusmiljöer. Bolaget grundades 1983 och har sedan dess sålt partikelfilter som tar bort farliga och giftiga partiklar från avgaserna när fordon körs inomhus. Fore C Investment investerade 2019 och Göran Nordlund var styrelsens ordförande och Karl Nordlund ledamot fram till att EHC såldes in i till den noterade koncernen Sustainion Group AB. Därefter är Göran ledamot i styrelsen.
Sustainion är en industrikoncern aktiv inom verksamhetsområdena Säkerhet och Hållbarhet. Bolaget investerar i bolag inom dessa grenar, med ett starkt fokus på entreprenörskap. Gruppen bildades i början av 2020 då bolaget (tidigare Vindico Group AB) förvärvade EHC Teknik AB och Enviroclean AB. Göran Nordlund är ledamot i styrelsen sedan 2020.
Scandlift säljer byggliftar och andra entreprenadmaskiner. Scandlift omsätter ca 40 mkr. Investeringen gjordes 2016 via Vizazi Invest AB. Fore C har ingen styrelserepresentation.
Göteborgs Truckservice GTS förvärvades i augusti 2018 som ett tillägg till Scandlift via Vizazi Invest. GTS köper, säljer och utför service på truckar, terminaltraktorer och liknande fordon. Bolaget omsätter ca. 25 mkr. Fore C har ingen styrelserepresentation.