Entreprenörer för entreprenörer

Entreprenören – den som gör skillnad och kan skapa äkta värde!
Fore C investment investerar i entreprenörsledda företag. Vi tror att entreprenören i en verksamhet är den som gör skillnad och som kan skapa äkta värde.
Nätverket runt Fore C Investment har alla en entreprenörsbakgrund. Vi har startat, byggt och sålt egna bolag tidigare. En bärande idé är att entreprenören i ett bolag skall ha ett fortsatt betydande ägande även efter en investering av Fore C Investment.

Tillväxt kan skapa de största värdeökningarna

Investeringar görs i första hand i bolag som arbetar i tillväxtbranscher. Tillväxt i ett bolag är det som kan skapa de största värdeökningarna. De investeringar vi gör koncentreras därför till bolag som arbetar i branscher eller på marknader i god tillväxt.

Var vi investerar

Befintlig verksamhet och affärsplan

Fore C Investment investerar i bolag som kommit en bit på väg. Vi investerar gärna i småbolag med en affärsplan som pekar på möjlig tillväxt om rätt resurser tillförs. Vi arbetar normalt i bolagen via ett mycket aktivt styrelsearbete. Styrelsearbetet är i första hand inriktat på affärs-och strategifrågor.

Addera kompetens

Tillväxt genom förvärv

Fore C Investment investerar i bolag där vi kan addera kompetens. Våra kärnkompetenser är i första hand tillväxt genom förvärv, publikt riskkapital och internationalisering.