Karl Nordlund

Vice VD

Långsiktighet

Ärlighet

Kreativitet